70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Katılım / İştirak Nafakası Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                              :……………………………

ADRESİ                              :……………………………

DAVALI                              :……………………………

ADRESİ                              :……………………………

KONUSU                            : Evlilik      birliğinin     temelinden sarsılması sebebiyle boşanma ve iştirak nafakası tale­bidir.

İZAHI                                  :

 • Davalı   eşimle            günü evlendik.      Bu evlilikten … doğumlu …. ve …. doğumlu … isimli iki çocuğumuz oldu.
 • Evliliğimizin ilk …. yılında gayet mutlu bir hayatımız vardı. Sonra, eşimin bana ve çocuklarımıza karşı olan sevgi ve ilgisi azalmaya başladı. Kötü ve kaba davranışlarda bulunmaya başladı. Bu konudaki iyiniyetim eski mutluluğumuzu geri getirmeye yetmedi. Aile dostlarımızın girişimleri de fayda vermedi.
 • Eşimin kumar ve içkiye olan düşkünlüğü gün geçtikçe arttı. Müşterek hayatımız çekilmez hale geldi. Bu da yetmiyormuş gibi, bundan …. ay kadar önce, evi terk etti. Evliliğimiz fiilen sona erdi. Bu evliliği hukuken de sona erdirmek için işbu davayı açmak zarureti doğdu.
 • Davalı eşimin aylık kazancı…………….. — TL’dır. Benim ise, hiçbir gelirim yoktur. Kendi ailemin yardımlarıyla geçinmekteyim.

 • Çocuklarım ve ben zor durumdayız. Bu durumlar karşısında;
 1. Çocuklarımın velayetinin bana verilmesi uygun olacaktır.
 2. Kendim için, dava sonuna kadar ayda…………….. — TL Önlem Nafakası, dava bittikten sonra da …. yıl süreyle Yoksulluk Nafakası istiyorum.
 1. Çocuklarımız …. ve   için de, dava sonuna kadar          ‘er milyon lira Tedbir Nafakası, dava bittikten sonra da ayda ……………….. ‘er

milyon lira İştirak Nafakası istiyorum.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 166, 182 ve sair HUKUKİ mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, şahit beyanları ve sair Kanunî deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanmamıza,
 • Çocuklarımızın velayetlerinin tarafıma verilmesine,
 • Dilekçemde belirttiğim Tedbir, Yoksulluk ve İştirak Nafakaların davalıdan alınmasına,
 • Yargılama giderlerinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

NÜFUS KAYDI:……………………..

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!