Category

Yargı Kararı
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

Fazla çalışmanın sözleşmede ücrete dahil edildiği durumlar – Yargıtay kararları

Fazla çalışmanın sözleşmede ücrete dahil edildiği durumlar – Yargıtay kararları Somut olayda, davacının 14.10.2004-20.08.2010 tarihleri arasında tasarım sorumlusu olarak çalıştığı iş sözleşmesinin davalı tarafından bildirimli olarak feshedildiği, taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinin 3-b. maddesi “Haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalar fazla çalışmadır. Personelin kararlaştırılan ücretine (şayet yapılırsa); iş kanununda belirtilen orandan fazla mesai ücreti, milli ve...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

Prim – Fazla çalışma ilişkisi -Yargıtay kararları

Prim – Fazla çalışma ilişkisi -Yargıtay kararları “…Mahkemece davacının fazla mesai ücret talebinin prim usulü ile çalışması, mesai saatlerini kendisinin ayarlaması nedeni ile reddine karar verilmiş ise de, bu kabul yerinde değildir. Davacının hesaplamalara esas dönem itibari ile yaptığı görevler dikkate alınarak (organizasyon şemasında üstünde amirinin olup olmadığı önemli olmayıp) fiilen çalıştığı yerde üstünde ona...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

Fazla mesai alacaklarında hakkaniyet indirimi

Fazla mesai alacaklarında hakkaniyet indirimi Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda taktiri indirim yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır (Yargıtay 9.HD. 11.2.2010 gün 2008/17722 E, 2010/3192 K; Yargıtay, 9.HD. 18.7.2008 gün 2007/25857 E, 2008/20636 K.). Ancak fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

Bankacılarda fazla çalışma – Yargıtay kararları

Bankacılarda fazla çalışma – Yargıtay kararları “…Somut olayda, davacının çalışma şekline ilişkin işverence düzenlenmiş herhangi bir belge yargılama sırasında sunulmamıştır. Davalı vekili, yargılama sırasında işçinin fazla çalışma yapmadığına dair savunma getirmiştir. Mahkemece şahit beyanları değerlendirilerek yapılan hesaplamaya göre alacak hüküm altına alınmıştır. Davalı savunmalarında, işyerinde çalışanların mesai girişlerini sisteme kendilerinin girdiği, buna göre bordro düzenlendiği,...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

Bekçilerde fazla çalışma – Yargıtay kararları

Bekçilerde fazla çalışma – Yargıtay kararları …Davacının davalıya ait iki adet narenciye bahçesinde bekçilik görevi yanında, traktör sürme işlerinde de çalıştığı, bahçelerin birindeki evde ailesi ile birlikte oturduğu mahkemenin de kabullündedir. Bu durum da bekçilik görevi ile normal yaşamının iç içe girdiği anlaşıldığından anılan görevi nedeniyle fazla mesai yaptığının kabulüne olarak bulunmamaktadır. Böyle olunca anılan...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

Yargıtay kararları ışığında basın çalışanlarında fazla çalışma

Yargıtay kararları ışığında basın çalışanlarında fazla çalışma 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinde, günlük iş süresi gece ve gündüz devrelerinde sekiz saat olarak açıklanmıştır. Günlük sekiz saati aşan çalışmalarla, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerle yapılan çalışmaların “fazla saatlerde çalışma” olduğu aynı maddenin ikinci fıkrasında...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

Güvenlik görevlilerinde fazla çalışma – Yargıtay kararları

Güvenlik görevlilerinde fazla çalışma – Yargıtay kararları …Somut olayda, davacı güvenlik görevlisi olup, 24 saat çalışıp 48 saat dinlenmektedir. Anılan çalışanlar, haftalık normal mesailerinde fazla çalışma yapmadıklarından sadece tuttukları nöbetler olduğunda fazla çalışma yapmış olmaktadırlar. Bunun belirlenmesi için, normal mesai devam çizelgeleri mutlaka getirti lmelidir. Nöbet çizelgelerinin dosyaya sunulmaması durumunda ise tanık beyanlarına itibarla hesaplama...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

Home office çalışma ve fazla mesai – Yargıtay kararları

Home office çalışma ve fazla mesai – Yargıtay kararları …Somut olayda satış temsilcisi olan davacının home ofis sistemi ile çalıştığı, çalışma saatlerini kendisinin belirlediği anlaşılmakla, davacının fazla mesai alacağı talebinin reddi gerekirken hatalı değerlendirme sonucu kabulü bozmayı gerektirmiştir. 9.HD. 2009/33364 E. 2011/46748 K. 01.12.2011 Davacı, fazla çalışma alacağı talep etmiş, davalı ise fazla çalışma yapmadığını...
Read More
1 2 3 4 296
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat