Category

Makale
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

İşçinin sendikal tazminat talep edebilmesinin şartları nelerdir?

İşçinin sendikal tazminat talep edebilmesinin şartları nelerdir? İşverenin 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına aykırı davranması halinde, işçinin bir yıldan az olmamak üzere sendikal tazminata hak kazanacağı hususu da yasada ifadesini bulmuştur. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun “sendikaya  üye olup olmama hürriyetinin teminatı” başlıklı 31. maddesini 3.fıkrasına göre; işve­ren, bir sendikaya üye...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

İşçinin imzaladığı senetten dolayı borçlu olmadığının tespiti davalarında görevli mahkeme neresidir?

İşçinin imzaladığı senetten dolayı borçlu olmadığının tespiti davalarında görevli mahkeme neresidir? Görev konusu kamu düzenine ilişkin olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınmalıdır. İş mahkemelerinin görev alanını hakim, tarafların iddia ve savunmaları­na göre değil, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunıfnun 1. maddesini esas alarak be­lirleyecektir. İş Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde iş davalarına bakmak üzere bir asliye hukuk mahkemesi görevlendirilir....
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

İş davalarında taraflar arasında önceden yapılmış olan yetki sözleşmesi geçerli midir?

İş davalarında taraflar arasında önceden yapılmış olan yetki sözleşmesi geçerli midir? 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5 inci maddesi uyarınca, iş mahkemele­rinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gere­ğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme geçerli değil­dir. İş mahkemesinin...
Read More
1 2 3 4 190
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat