KAT MALİKLERİ KURULU OLARAK ALINAN HAKSIZ VE YERSİZ KARARDAN ÖTÜRÜ DAVALILARIN UYARILMASI TALEBİ

KAT MALİKLERİ KURULU OLARAK ALINAN HAKSIZ VE YERSİZ KARARDAN ÖTÜRÜ DAVALILARIN UYARILMASI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

../../….

DAVACI                                  :

 

VEKİLİ                                     :

 

DAVALILAR                          :

 

KONU                                      : Kat Maliki Kurulu Olarak Alınan Haksız ve Yersiz Karardan Ötürü davalıların Uyarılması Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                   :

Müvekkilim ile davalılar …….. adresinde bulunan ve …….. İli, …….. İlçesi, …….. Mahallesi, …….. pafta, …….. ada, …….. parselde tapuya kayıtlı taşınmazın maliki ve paydaşıdırlar.

Davalılar Kat Malikleri Kurulu olarak ../../…. tarihinde anagayrimenkulün ortak yerlerinden olan bahçeye garaj yapmaya karar vermişlerdir.

Yapılması planlanan bu garajdan sadece birkaç kat maliki faydalanacaktır. Diğer kat maliklerinin bundan faydalanması mümkün olmadığından yapılmasına karar verilen bu garaj gereksizdir.

Müvekkilimin karşı çıkmasına rağmen bu karar alındığından bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER             : Kat Mülkiyeti Kanunu m.4,18 ve Sair Mevzuat

DELİLLER                              : Tapu Kaydı, Kat malikleri Kurulu Kararı, Keşif, Bilirkişi İncelemesi ve sair deliller.

TALEP SONUCU                   : Arz edilen nedenlerle davalılara almış oldukları karar nedeniyle gerekli uyarının yapılmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla bilvekale talep ederiz.

DAVACI  VEKİLİ

 

                                                                                                                                                               

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat