KAT MALİKLERİ KURLUNUN KARARININ KALDIRILMASI TALEBİKAT MALİKLERİ KURLUNUN KARARININ KALDIRILMASI TALEBİKAT MALİKLERİ KURLUNUN KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ

KAT MALİKLERİ KURLUNUN KARARININ KALDIRILMASI TALEBİKAT MALİKLERİ KURLUNUN KARARININ KALDIRILMASI TALEBİKAT MALİKLERİ KURLUNUN KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Kat Malikleri Kurulu Kararının Kaldırılması Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. ………. ili, ……… ilçesi, … Mahallesi, … Sokak, … Numarada bulunan, müvekkilin ikamet ettiği apartmanda dört daire bulunmaktadır. Kat Malikleri Kurulunun …/…/… gün ve … sayılı kararı ile apartmanın çatısına teras yapılması ve uydu anten sistemi kurulmasına karar verilmiştir. Müvekkilim ise, toplantıya katılarak alınan karara karşı muhalif kalmış ve muhalefet şerhini karar defterine yazdırmıştır.
  2. Kat Malikleri Kurulu tarafından, karar, oyçokluğu ile alınmıştır. Alınan karar zorunlu ve faydalı bir faaliyet olmayıp lüks bir faaliyet olup, yeni masrafları beraberinde getirecektir. Bundan dolayı alınan bu kararın kaldırılması için mahkemenize başvurma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Karar defteri, Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, kat malikleri kurulunun …/…/… tarihinde almış olduğu … sayılı hukuka uygun olmayan kararının kaldırılmasına ve yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin  davalılara yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekaletn arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat