Kasten Adam Öldürme – Haksız Tahrik

Mağdurun Sanığı kastederek O Kel Nerede Şeklindeki Hakaret İçeren Sözünden İbaret Eylemi

Haksız Tahrik

Haksız Tahrikin Ulaştığı Boyut Nazara Alınarak Asgari Oranda Yapılması Gerektiği
Hükmün Bozulması

T.C YARGITAY

1.Ceza Dairesi

Esas: 2014 / 964

Karar: 2015 / 1616

Karar Tarihi: 18.03.2015

ÖZET: Mağdur M.’un sanık G.’i kastederek ?o kel nerede” şeklindeki hakaret içeren sözünden ibaret haksız tahrik nedeniyle 1/4 ile 3/4 oranında indirim öngören maddei uyarınca yapılan uygulama sırasında haksız tahrikin ulaştığı boyut nazara alınarak asgari oranda yapılması yerine oluşa uygun düşmeyecek şekilde 1/2 oranında indirim yapılarak eksik ceza tayini, bozmayı gerektirmiştir.(5237 S. K. m. 29, 35)

Dava ve Karar: Hükmolunan ceza miktarına göre sanık G. müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin CMUK’nun 318.maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık G.’in mağdur M.?u kasten öldürmeye teşebbüs, mağdurlar İ. ve C.’i kasten yaralama suçlarının, sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, tahrike ve takdire ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık M.’in mağdur M.’u kasten öldürmeye teşebbüse yardım etmek suçundan elde edilen delillerin mahkumiyete yeter derece ve nitelikte bulunmadığı, gerekçeleri gösterilerek kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık G. müdafiinin yasal savunmaya, tahrikin derecesine, katılan T. vekilinin lehe hükümlerin uygulanmaması gerektiğine, sanık M.?in suçunun sübutuna yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,

1- Sanık G.’in mağdurlar İ. ve C.?i kasten yaralama suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleriyle, sanık M.’in mağdur M.’u kasten öldürmeye yardım suçundan beraatine ilişkin kurulan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,

2-Sanık G.’in mağdur M.’u kasten öldürmeye teşebbüsten kurulan hüküm yönünden;

a-Sanığın mağdur M.’u, boyun bölgesinde yemek borusunda deliğe, batında batına nafiz olup barsak mezosunda delinmeye, her iki yanakta, mastoid bölgede (kulak arkası) ve sırtta yumuşak doku seyirli olmak üzere toplam 6 adet bıçak yarası ile yaraladığı, bu yaralanması nedeniyle mağdurun hayati tehlike geçirdiği anlaşılmakla, teşebbüs nedeniyle 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören 5237 sayılı TCK.nun 35.maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında, zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte değerlendirilerek üst sınıra yaklaşılarak ceza verilmesi yerine 12 yıl hapis cezası verilerek eksik ceza tayini,

b- Mağdur M.’un sanık G.’i kastederek ?o kel nerede” şeklindeki hakaret içeren sözünden ibaret haksız tahrik nedeniyle 1/4 ile 3/4 oranında indirim öngören 5237 sayılı TCK’nun 29 maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında haksız tahrikin ulaştığı boyut nazara alınarak asgari oranda yapılması yerine oluşa uygun düşmeyecek şekilde 1/2 oranında indirim yapılarak eksik ceza tayini,

Sonuç: Bozmayı gerektirmekle, sanık G. müdafii ve katılan T. vekilinin temyiz itirazlarının bu itibarla kabulüyle sanık G.’in mağdur M.?u kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 18.03.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat