KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK – ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMAKTAN YASAKLAMA TALEBİ

KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK – ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMAKTAN YASAKLAMA TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ                 :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ŞİKAYET EDİLEN   :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Karşılıksız Çek Keşide Eden Şikayet Edilen hakkında 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesine göre çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmesi talebidir.
SUÇ                            :Karşılıksız Çek Keşide Etmek
AÇIKLAMALAR     :
  1. Şikayet edilen borçlu, müvekkile olan borcuna karşılık ………’ta keşide edilmiş …/…/… keşide tarihli …….. TL meblağlı çeki keşide etmiştir. Çek ibraz süresinde ……… Bankası …….. Şubesine ibraz edilmiş ve karşılığının olmadığı banka tarafından çekin arkasına şerh verilmiştir.
  2. 5941 sayılı Kanun’un 5. maddesine göre, sanığın bu eylemi nedeniyle hakkında çek düzenlemekten ve çek hesabı açmaktan yasaklama kararı verilmesini talep amacıyla makamınıza müracaat etmek gerekmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER :        5941 sayılı Çek Kanunu md. 5 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU      : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Karşılıksız çek keşide eden şikayet edilenin bu eylemi nedeniyle 5941 sayılı Çek Kanunu’nun değişik 5. maddesine göre ÇEK DÜZENLEMEKTEN VE ÇEK HESABI AÇMAKTAN YASAKLANMASINA karar verilmesini bilvekale saygıyla talep ederim.

 

Müşteki Vekili
Av.

EK: Vekaletname – Çek Fotokopileri

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat