Kanun Yoluna Başvurmadan Vazgeçilmesi ve Bunun Etkisi

Kanun Yoluna Başvurmadan Vazgeçilmesi ve Bunun Etkisi

Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi (CMK m. 266)

Kanun yoluna başvurulduktan sonra bundan vazgeçilmesi, mercii tarafından karar verilinceye kadar geçerlidir. Ancak, Cumhuriyet savcısı ta­rafından sanık lehine yapılan başvurudan onun rızası olmaksızın vazgeçilemez.

Müdafiin veya vekilin başvurudan vazgeçe­bilmesi, vekâletnamede bu hususta özel yetkili kılınmış olması koşuluna bağlıdır.

150 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca (a- Onsekiz yaşını doldurmamış olanlar, b- Sağır ve dilsizler, c-, Kendisini savunamayacak derecede malul olanlar) kendisine müdafi atanan şüpheli veya sanıklar yararına kanun yoluna başvuruldu­ğunda veya başvurulan kanun yolundan vazge­çildiğinde şüpheli veya sanık ile müdafiin iradesi çelişirse müdafiin iradesi geçerli sayılır. Zorunlu müdafilik hâllerinde, şüpheli veya sanık kendi­si bir müdafi seçmiş ise de onun açısından da aynı kural geçerli olmalıdır. Kanaatimizce aynı durumun CMK m. 234/2 uyarınca görevlendirilen zorunlu vekillik hâllerinde de geçerli olduğunun kabulü uygun olacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat