Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tahsili Dava Dilekçesi

Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tahsili Dava Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

………….

DAVACI                     : A. … (Taşınmaz maliki veya mirasçıları)

DAVALI                      : B. …(Kamulaştırmasız el koyan idare)

KONU                          : Kamulaştırmasız el koyma nedeniyle taşınmaz bedeli … TL’nin faiziyle birlikte tahsili istemi

AÇIKLAMALAR       : 1. Adıma tapulu … İli… ilçesi… mahalle/köy … mevkiinde bulunan … ada … parsel no.lu … nitelikli taşınmazıma kamulaştırma yapılmaksızın davalı idarece elkonulmuş ve kullanmama engel olunmaktadır.

2 . Taşınmaz kamu yararına … olarak tahsis edilmiş olarak … yıldan beri davalı idare tarafından kullanılmaktadır.

  1. Yaptığım başvurularım da sonuçsuz kalmıştır. Bu nedenle işbu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.
  2. Davalı idarenin ek koyması 20 yılı bulmamıştır. 2942 sayılı Yasanın 38’inci maddesi uyarınca davamı tazminat davası olarak açıyor ve taşınmaz bedelinin tahsilini istiyorum. Yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesiyle de haklılığım sabit olacaktır.

DELİLLER                 : 1. Tapu kayıtları,

  1. Keşif, bilirkişi incelemesi,
  2. Tanıklar,
  3. Sair her türlü Yasal delail.

HUKUKİ NEDEN     : 2942 sayılı Yasa ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM   : Gerekli inceleme ve tespit yapılarak … ada … parsel no.lu taşınmazıma kamulaştırmasız elatan davalı idareden taşınmaz bedeli olarak … TL’nin dava gününden Yasal faiziyle birlikte alınmasına, masrafların da davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı A….

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat