…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                       …….      

 

 

DAVACI                   :…….

 

VEKİLLERİ              :…….

 

DAVALI                   :…….

 

KONU                      : KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI

 

DAVA DEĞERİ        :

 

AÇIKLAMALAR     :1-Müvekkilimizin ……. İli, ……. İlçesi ……. mahallesi, ……. ada, ……. pafta, ……. parselde kayıtlı ….. m2 lik  arsası ……………….. yapılacağı gerekçesi ile Belediye Encümeni’nin ……. tarih ve ……. sayılı kararına göre ……. Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştır.

 

2-Kıymet Taktir Komisyonu tarafından taşınmazın m2’sinin değerini  ……. olarak tespit etmiş ve müvekkilimizin arsasına toplam ……. kamulaştırma değeri biçilmiştir.

 

3-Bu bedel davalı idare tarafından  müvekkilimiz adına ……. ../../…. tarihinde bloke edilmiştir.

 

4-Müvekkilimizin arsası adeta tarla vasfında değerlendirilmiş ve değeri çok düşük kalmıştır. Müvekkilimizin arsası ana yola cephe olup, şehrin gelişme alanı içerisindedir.

 

5-Komisyon tarafından tespit edilen değerin günün koşullarına uygun olarak arttırılmasını ve m2 için ……. olarak tespiti ile müvekkilimizin ……. m2 arsası için kamulaştırma bedelinin toplam ……. ye çıkarılmasını istiyoruz.

 

YASAL NEDENLER : 2942 Sayılı Yasa, HUMK

 

KANITLAR             : Tapu kaydı,   istimlak evrakı,   keşif,  bilirkişi incelemesi, yasal ve takdiri her türlü  kanıt.

 

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenler ile müvekkilimizin ……. m2 lik arsası için biçilen kamulaştırma bedelinin ……. olarak belirlenmesine,  kamulaştırma tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

                                                                                                DAVACI VEKİLİ

                                                                                                                …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!