70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Kamulaştırılan Tazminatın Geri Alınması Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

       

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI                     :…….

 

VEKİLİ                       :…….

 

DAVALI                     :…….

 

KONU                        : Kamulaştırılan Taşınmazın geri  alımı  Talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR        :1-Müvekkilimizin ……. İli, ……. İlçesi ……. mahallesi, ……. ada, ……. pafta, ……. parselde kayıtlı ….. m2 lik  arsası ……………….. yapılacağı gerekçesi ile ……. tarihinde ……. Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştır.

 

2-Tarafımızdan kamulaştırılma bedelinin artırılması için …….de ……. tarihinde ……. Esas no ile açılan Tezyidi Bedel Davası, mahkemenin ……. tarih ve ……. Karar sayılı kararı ile sonuçlanmış ve temyiz aşamasından da geçen karar ……. tarihinde taraflara da tebliğ edilerek kesinleşmiştir.

 

3-Kararın kesinleşmesinden itibaren 5 yıl geçmiş olmasına rağmen davalı idare, arsa üzerinde gerekçesine uygun hiçbir çalışma yapmamıştır.

 

4-Belediye tarafından …….. yapmak gerekçesi ile kamulaştırılan taşınmazın, müvekkilimize geri verilmesini istemekteyiz. Belediye tarafından müvekkilimize ödenen parayı yasal faizi ile birlikte müvekkilimiz belediyeye ödemeye hazırdır.

 

YASAL NEDENLER    : Kamulaştırma Yasası

       

KANITLAR          : Kamulaştırma dosyası, bedel  artımı  dava  dosyası, keşif, bilirkişi incelemesi, yasal ve takdiri her türlü kanıt.

 

CEVAP SÜRESİ          : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenler ile, Davalı Belediye tarafından ……. tarihinde kamulaştırılmış  bulunan,müvekkilimize ait ……. ada, ……. pafta, ……. parselde kayıtlı ….. m2 lik arsanın müvekkilime  iadesine karar verilmesini, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini  talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

     …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!