…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI                  :…….

 

VEKİLİ                     :…….

 

DAVALI                   :…….

 

KONU                      : 2942 Sayılı Yasanın 17. Maddesi Uyarınca Tapu Tescil Talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkilimiz idare tarafından davalıya ait ……. İli, ……. İlçesi ……. mahallesi, ……. ada, ……. pafta, ……. parselde kayıtlı ….. m2 lik  arsa ……………….. yapılmak üzere ……. tarihinde ……….. kamulaştırılmıştır.

 

2-Davalı tarafından kamulaştırılma bedelinin artırılması için …….de ……. tarihinde ……. Esas no ile açılan Tezyidi Bedel Davası, mahkemenin ……. tarih ve ……. Karar sayılı kararı ile sonuçlanmış ve temyiz aşamasından da geçen karar ……. tarihinde taraflara da tebliğ edilerek kesinleşmiştir.

 

3-İdare tarafından davalıya tapuda devir işlemi yapması için ……. tarihinde  ihtar gönderilmiştir.

 

4-Davalı idaremiz tarafından gönderilen bu ihtara rağmen bu güne kadar tapudaki devir işlemlerini gerçekleştirmiş değildir.

 

YASAL NEDENLER : 2942 sayılı yasanın 17.m.

 

KANITLAR               : Kamulaştırma belgeleri, tapu kaydı,her türlü kanıt.

 

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenler ile 2942 sayılı yasanın 17. Maddesi uyarınca taşınmazın hükmen davacı idare adına tapuya tesciline ve durumun tapuya bildirilmesine karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                                 …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!