KAMBİYO SENEDİ VASFININ BULUNMAMASI NEDENİYLE TAKİBİN İPTALİ TALEBİ

KAMBİYO SENEDİ VASFININ BULUNMAMASI NEDENİYLE TAKİBİN İPTALİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                           ../../….                                                                                                 

ŞİKAYET EDEN             :

 

VEKİLİ                          :

ADRESİ                         :

 

KARŞI TARAF               :

VEKİLİ                          :

 

KONU                           : Takibe dayanak yapılan senedin kambiyo senedi vasfı bulunmaması nedeniyle yapılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibin iptaline karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR             :

1- Alacaklı altında müvekkilimin imzası bulunan ../../…. vadeli, ………TL’lık senede dayanarak müvekkilimiz aleyhine ’nün  E. Sayılı Dosyası ile Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle takip talebinde bulunarak müvekkilimize Örnek No. 10 Ödeme Emri tebliğ ettirmiştir.

 

2- Takibe dayanak yapılan çek zamanaşımına uğrayarak kambiyo senedi vasfını yitirmiştir.

3- Buna rağmen alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe konu edilmiştir. Bu nedenle yapılan takibe İİK. 170/a maddesi uyarınca şikayette bulunmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER      : İİK.m.170/a ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                     : İcra dosyası, Senet aslı ve her türlü yasal deliller.

TALEP SONUCU           : Arz edilen nedenlerle takip konusu senedin kambiyo senedi niteliğinde bulunmaması sebebiyle öncelikle takibin durdurulmasına ve daha sonra talebimiz doğrultusunda takibin iptaline, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. ../../….

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat