…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ŞİKAYETÇİLER :…….

VEKİLLERİ :…….

ŞİKAYET OLUNAN :…….

KONU : İzale-i Şuyuu davası sonucu satılarak ortaklığının giderilmesine karar verilen gayrimenkulun İcra Müdürlüğü vasıtasıyla yapılan satışının feshi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR : Müvekkillerimin murisleri olan ….. …… ../../…. tarihinde  vefat etmiştir. Müvekkillerim muristen kalan  taşınmazları kendi aralarında rızai taksim yoluyla paylaşma konusunda anlaşamadıkları için …… Sulh Hukuk hakimliğinde izale-i şuyuu davası açılmış ve söz konusu dava sonucunda da …… Sulh Hukuk Hakimliği’nin ../../…. tarih, ../…. E. Ve ../…. K. Sayılı İlamı ile gayrimenkulun satışı suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın kesinleşmesi üzerine  İlgili Satış Memurluğundan satış talebinde bulunulmuş ve ../../…. tarihinde açık arttırma yoluyla söz konusu gayrimenkul ……….-TL bedelle …… ……’ya  satılmıştır.

Ancak yaptığımız araştırma sonucu edindiğimiz  bilgilere göre, satış işlemine hile karıştırıldığını ve şikayet olunan ……. ……..’nın  müvekkillerime ait olan gayrimenkulu  hile yoluyla çok düşük fiyattan satın almış olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Ayrıca, satış bedeli de bir aylık süre dolmasına rağmen henüz ödenmemiştir.

Bu nedenlerle  satış işleminin feshi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER : İİK., HUMK., MK. Ve İlgili Mevzuat

DELİLLER : Satış Dosyası, Mahkeme İlamı,

İSTEM SONUCU : Arz edilen nedenlerle satış işleminin feshine, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …….

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ
…….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!