70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

İyi Niyetle Tescil MK650 Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİNE

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI                 :…….

 

VEKİLİ                   :…….

 

DAVALI                 :…….

 

KONUSU               : Tapu iptal  ve tescil istemimizdir.

 

AÇIKLAMALAR  :1-İnşaat kalfası olan Müvekkilimiz …………….. tarihinden bu yana  ……. adresindeki yerde kendi çabası ile yapmış olduğu tek katlı bir evde 20 yıldır oturmaktadır. Yer tapuda ……. İli, ……. İlçesi, ……. mahallesi, ……. Ada, ……. pafta, ……. parselde davalı adına kayıtlıdır. Müvekkilimiz davalıya ait arsanın 70 m2 lik kısmını kullanarak evini yapmıştır.

 

2-Müvekkilimiz bu yerde inşaatını bitirdiği ../../….. tarihinden bu yana 20 yıldır aralıksız olarak oturmaktadır.

 

3-Müvekkilimiz evin yapımında kendi oturacağını da düşünerek iyi malzeme kullanmış ve masraftan kaçınmamıştır. Bilirkişi incelemesi yapıldığında evin değerinin kurulu olduğu arsanın değerinden kat kat fazla olduğu anlaşılacaktır. Davamız için her türlü yasal koşul mevcuttur.

4-Müvekkilimiz çeşitli zamanlarda bu arsayı kullanmayan, ihtiyacı da olmayan davalı arsa sahibi ile anlaşmaya çalışmış, ancak davalı müvekkilimizin güçlüğünden de yararlanarak, arsaya çok fahiş sayılacak bir rakam istemiştir. Müvekkilimizin bu rakamı ödemesi olanaklı değildir.

5-Bu nedenle müvekkilimizin iyi niyetle yıllardır aralıksız olarak kullandığı, arsanın üzerindeki evin değerinin arsadan kat kat fazla olduğu da dikkate alınarak müvekkilimiz adına tescilini istemekteyiz.

 

YASAL SEBEPLER : MK.m.648-650 ve HUMK ve ilgili mevzuat.

 

KANITLAR               : Tapu kaydı,her türlü inceleme,tanık

 

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenlerle, müvekkilimiz tarafından ……. İli, ……. İlçesi, ……. mahallesi, ……. Ada, ……. pafta, …….parselde yapılmış bulunan arsanın, evin yapılı olduğu kısmının tapusunun iptaliyle, müvekkilim adına tapuya tesciline,mahkemece takdir olunacak arsanın bu kısmına ait bedelin davalıya ödenmesine, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                              …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!