…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

 

 

İTİRAZIN

KALDIRILMASINI

İSTEYEN (ALACAKLI)  :…….

 

VEKİLİ                           :…….

 

KARŞI TARAF

(BORÇLU)                     :…….

 

VEKİLİ                           :…….

 

KONU                     : Borçlunun   İcra   Dosyasındaki   Borca İtirazının Kesin Olarak Kaldırılması ve %40 İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR     :1-Müvekkilimiz hizmet ilişkisine yönelik olarak davalı borçludan ……. tarihli bir çek almış, çekin karşılığını gününde bankadan alamamıştır.

 

2-Çekin arkasını davalı borçlu ile  dostluk ilişkisinde olduğu için yazdırmamıştır. Ancak davalı borçlu daha sonra da bu çeki ödememiştir. Çek ile ilgili 10 günlük süre geçtiğinden kambiyo vasfını yitiren çeki müvekkilimiz 49 örnek ile …….nün ……. E. Sayılı dosyasından işleme koymuştur.

 

3-Davalı takibe, borcu olmadığı gerekçesi ile itiraz etmiştir. Süresinde yapılan itiraz nedeni ile icra takibi durdurulmuştur. Ancak borçlu imzaya itiraz etmemiş, borcu ödediğine ilişkin dosyaya hiçbir belge de sunmamıştır.

 

4-İtiraz etmediği imzayı zımnen kabul ettiği anlaşılan ve borcu ödediğine ilişkin belge de sunamayan borçlunun haksız itirazının kesin olarak kaldırılmasını istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER : İİK., İlgili Mevzuat

 

KANITLAR               : İcra Dosyası, Çek aslı

 

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle borçlunun haksız olan itirazının kesin olarak kaldırılmasına, takibin devamına, % 40 icra inkar tazminatı ile yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ                                                                       …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!