…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI                 :…….

 

VEKİLİ                   :…….

            

DAVALILAR          :…….

 

KONU             : İtirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesi ve  temerrüt nedeni ile taşınmazın tahliyesine karar verilmesi ile inkar tazminatına karar verilmesi talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR   :1-Davalı müvekkilimize  ait taşınmazda ……. başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile ve ……. aylık kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktadırlar.

 

2-Davalı müvekkilime ait kira bedellerini 4 ay süre ile ödememişlerdir. Bu husus kendisine iki ayrı ihtarname ile (…….nin ……. tarih ……. yevmiye ve ../../….. tarih ……. yevmiye nolu ihtarnameleri) bildirilmiş ve kiraların ödenmemesi halinde alacak ve tahliye davaları açılacağı bildirilmiştir. Davalı kiraları yine de ödememiştir.

 

3-Bunun üzerine, amacı yine de kiracıyı tahliye etmek olmayan müvekkilimiz, iki haklı ihtara dayanarak tahliye davası açmamış ve kiracıya bir şans daha vermek amacı ile …….’ nün ……. tarih ve ……. esas numaralı dosyası ile kira alacağına ilişkin icra takibi başlatmıştır. Amacı ödemeleri geciktirmek olan davalı takibe borcu olmadığı gerekçesi ile itiraz etmiştir.

 

4-Müvekkilimize borçlu bulunan ve haksız yere takibe itiraz eden davalı borçlunun yapmış olduğu haksız itirazın iptaline ve taşınmazın tahliyesine karar verilmesini istemekteyiz.

 

KANITLAR          : …….İcra Müdürlüğünün ../…. E sayılı dosyası, yazılı kira sözleşmesi, her türlü yasal kanıt.

 

CEVAP SÜRESİ     : 10 gündür

 

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenlerle ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile; davalının haksız olarak yaptığı itirazının iptali ile icra takibinin devamına, taşınmazın temerrüt nedeni ile  tahliyesine,  Haksız yere borcunu inkar eden davalı borçlunun inkar nedeni ile %40’dan aşağı olmamak üzere inkar  tazminatı ile cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin  karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                             …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!