Hukuk-İcra : …………

 

 

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

DAVACI            : …….

 

VEKİLLERİ        : …….

 

DAVALILAR      :…….

 

KONUSU          : Davalıların (borçlunun) borca vaki İTİRAZI’NIN İPTALİ’NE İCRANIN DEVAMI ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de davalılara tahmiline karar verilmesi talebimizdir.

 

OLAYLAR         : 1-Davalı ……………… ……………………………’nin sahibi ve ………………… ………….’ın sürücü bulunduğu …. … …. plakalı vasıtanın kusurlu olarak …. …. ….. plakalı vasıtaya çarpması sonucu sigortalımıza  ………………………..-TL hasar tazminatı ödenmiştir.

 

2-Hasarın ödenmesi ile mukavele şartlarına ve Ticaret Kanunun 1361.maddesi hükmüne göre şirketimiz sigortalısının yerine kaim olmuş ve sigortalının zarara sebebiyet verenler aleyhine mevcut her türlü hakları şirketimize intikal etmiştir.

 

3-Davalılar  …….nün ……. E.sayılı dosyasına suıniyetle itiraz ettiğinden icra takibide itiraz sebebiyle durduğundan huzurda işbu dava açılmıştır.

 

HUKUKİ SEBEPLER : H.U.M.K., B.K.,T.T.K.,Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri,

 

HUKUKİ DELİLLER : Poliçe,Trafik Kaza Raporu,Ekspertiz  Raporu , İbraname , Bilirkişi Tetkikatı,…….nün …….E.sayılı icra dosyası ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEK : Davalıların (Borçlunun) borca vaki İTİRAZININ İPTALİNE İCRANIN DEVAMINA ,yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de davalılara tahmiline karar verilmesi talebimizdir.

 

Davacı Vekili

…….

 

Harca Tabi Miktar : 1.065.778.796-TL

 

 

 

EK : Vekaletname

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!