70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

İtirazın İptali 3 – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI                     :…….

 

VEKİLİ                       :…….

 

DAVALI                     :…….

 

KONU                : İtirazın iptali ile takibin devamına ve borçlunun icra  inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesi istemidir.

 

AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilimiz hizmet ilişkisine yönelik olarak davalı borçludan ……. tarihli bir çek almış, çekin karşılığını gününde bankadan alamamıştır.

 

2-Çekin arkasını davalı borçlu ile  dostluk ilişkisinde olduğu için yazdırmamıştır. Ancak davalı borçlu daha sonra da bu çeki ödememiştir. Çek ile ilgili 10 günlük süre geçtiğinden kambiyo vasfını yitiren çeki müvekkilimiz 49 örnek ile …….nün ……. E. Sayılı dosyasından işleme koymuştur.

 

3-Davalı takibe çekteki imzanın kendisine ait olmadığı gerekçesi ile itiraz etmiştir. Süresinde yapılan itiraz nedeni ile icra takibi durdurulmuştur.

 

4-İtiraz ile ilgili dilekçeyi ……. tarihinde tebellüğ eden müvekkilimiz adına süresinde takibe haksız yapılan itirazın iptalini istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER : İİK. Ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR               : İcra Dosyası, Çek aslı, Bilirkişi incelemesi, her türlü yasal kanıt.

 

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenlerle borçlunun haksız olan itirazının iptaline, takibin devamına, % 40 icra inkar tazminatı ile yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                            …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!