70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

                                                                                                                       …….

 

 

İTİRAZIN

KALDIRILMASINI

İSTEYEN (ALACAKLI   :…….

 

VEKİLİ                           :…….

 

KARŞI TARAF

(BORÇLU)                     :…….

 

KONU                     : İmzaya   İtirazın   Geçici    Olarak Kaldırılması ve % 40 Tazminata Hükmedilmesi Talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilimiz adına davalı borçlu aleyhine …….nün ……. E. Sayılı dosyası ile yapmış bulunduğumuz ilamsız takibe   borçlu imza yönünden itiraz etmiş ve takip icra müdürlüğü tarafından durdurulmuştur.

 

2-……. tarihli Adi senetteki imza bizzat borçlunun kendisine aittir. Borçluya ait imza örnekleri bilirkişi tarafından  incelendiğinde durum açıkça anlaşılacaktır.

 

YASAL NEDENLER      : İİK. Ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR                     : İcra  Dosyası,  Senet  Aslı,  Bilirkişi İncelemesi, her türlü yasal kanıt.

 

İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenlerle borçlunun imzaya itirazının geçici olarak kaldırılmasına, %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

ALACAKLI VEKİLİ

                                                                              …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!