İstinaf sürenin geçirilmesi halinde başvurulacak yasal bir yol var mıdır?

İstinaf sürenin geçirilmesi halinde başvurulacak yasal bir yol var mıdır?

Belirtmek gerekir ki sürelerin geçirilmesi halinde koşulla­rı bulunduğu takdirde 6100 sayılı HMK’nın 95 ve devamı maddelerinde düzenlenen eski hale getirme kurumu işlerlik kazanabilecektir. Kitabın kapsamı nazara alınarak eski hale getirme anlatılmamış, sadece müesseseye atıf yapmakla yetinilmiştir. Ancak önemine binaen belirtilmelidir ki; süre ka­çırılması nedeniyle yapılamayan işlem hangi mahkemede yapılacak idi ise o mahkemeden eski hale getirme talep edi­lecektir. Eski hale getirme, istinaf yoluna başvuru hakkı düşmüş ise Bölge Adliye Mahkemesinden, temyiz yoluna başvuru hakkının kaçırılması halinde ise Yargıtay’dan talep edilecektir. Ancak bu müessesenin istisnai bir düzenleme olduğu ve yargı uygulamamızda son derece kısıtlı bir uygu­lama alanı bulduğu unutulmamalı ve süresinde kanun yolu­na başvuru konusunda özen gösterilmelidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat