…….’NE

 

 

 

DOSYA NO             :…….

 

ALACAKLI              :…….

 

VEKİLİ                    :…….

 

BORÇLU                 :…….

 

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS    :…….

 

KONU                     : istihkak İddiasına karşı beyanlarımız

 

  1. TARİHİ : Üçüncü şahsın ../../…. tarihli istihkak iddiasını kabul ediyoruz.

 

Kabul beyanımızın doğrultusunda iddia konusu mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …….

 

 

                                                ALACAKLI VEKİLİ

                                                                                                                …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!