70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

İsmin Korunmasına İlişkin Tazminat Davası Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI                  :…….

 

VEKİLİ                    :…….

           

DAVALI                  :…….

 

KONU                     : İsmin korunmasına ilişkin olarak tazminat davası.

 

AÇIKLAMALAR     :1-Müvekkilimiz çevresinde çok tanınan ve sevilen bir esnaftır. Yapısı gereği çevresi ile pek ilgilenmeyen müvekkilimiz ağır kanlı kişiliği ile tanınmaktadır.

 

2-Müvekkilimin ilgisizliğinden rahatsız olan komşusu, ilgi çekmek ve müvekkilimi de kızdırmak amacı ile köpeğine müvekkilimizin adını vermiş ve tasmasına da bu ismi yazdırmıştır.

 

3-Davalı, köpeğini mahallenin en kalabalık olduğu saatlerde bahçelerde oturan ve sohbet eden kalabalıklar içerisinde gezdirmekte ve sık sık müvekkilimizin adını da kullanarak çağırmaktadır.

 

4-Müvekkilimiz davalının bu davranışından incinmekte ve aşağılanmış hissetmektedir.

 

YASAL NEDENLER : MK.m.25,BK.m.49 ve 41.

 

KANITLAR               : Tanık,Nüfus Kaydı,Tanık Beyanları ve Her Tür Kanıt.

 

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenlerle davalının müvekkilimizi inciten bu eylemine son verilmesine, müvekkilimin uğradığı bu onur kırıcı durum nedeni ile davalının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ……. tazminat ödemeye mahkum edilmesine,  yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                      …….

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!