İşçinin, iş amaçlı bilgisayarda mesai saatlerinde müstehcen nitelikli internet sitelerine girmesi – Yargıtay kararı

İşçinin, iş amaçlı bilgisayarda mesai saatlerinde müstehcen nitelikli internet sitelerine girmesi – Yargıtay kararı

Yargıtay 9.HD. 01.02.2012 gün, 2009/38310 E, 2012/2613 K.

“…Davacı el yazısı ile düzenlediği savunmasında, geçici olarak görevlendirildi­ği 02.07.2007-06.07.2007 tarihlerinde işi ile ilgili olmayan bir kısım internet sitele­rine girdiğini kabul etmektedir.

Somut uyuşmazlıkta, davacının iş amaçlı bilgisayarı mesai saatleri içerisinde müstehcen nitelikli internet sitelerine girmek için kullanmasının iş yerinde olumsuz­luklara yol açtığı, bu davranışının işverenin mesaisinden çalmak niteliğinde olduğu ve iş ilişkisinin davalı işveren tarafından sürdürülmesinin beklenmez bir hale geldiği anlaşılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II- e) alt bendinde, doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının işverene haklı fesih imkânı ver­diği ifade edilmiştir. Saptanan bu durum karşısında ve yukarıda açıklanan maddi vc hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, kıdem ve ihbar tazminatları istemi yönün­den davanın reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir”.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat