İRTİBATLI DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ TALEBİ

İRTİBATLI DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : İrtibatlı Davaların Birleştirilmesi Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

….. İli, ….. İlçesi, ….. ada ….. parsel no.lu taşınmaz için meni müdahale ve ecrimisil davası açmıştık. Davalı da bizim açtığımız bu davaya karşılık mesaha tashihi davası açmıştır. Her iki dava arasında bağlantı olduğu için dosyaların birleştirilmesi için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Dava dosyaları vs. deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK. m. 166 ve ilgili mevzuat

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle dosyaların birleştirilerek davanın ilk dosya üzerindeki esas numarası üzerinden yürütülmesi ile ikinci dosya numarasının iptaline karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

 

Birleştirme İsteminde Bulunan Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat