…….’NE

 

 

 

Müvekkilimin dosya alacaklısına olan borcuna karşılık ……. İli, ……. ilçesi, ……. mahallesi, ……. ada, ……. parsel sayılı taşınmazı üzerinde dosya alacaklısı üzerine tesis edilmiş bir ipotek mevcuttur.

 

Müvekkilimin borcunu ödemeye hazır olmasına rağmen alacaklı bu taşınmaz üzerindeki ipoteği çözmekten kaçınmaktadır.

 

Bu nedenle dosya alacaklısına İİK. Madde 153 gereğince gerekli yazının yazılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. …….

 

 

 

BORÇLU VEKİLİ

                                                                                                                …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!