70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

İmzaya itiraz DilekÇesi – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

 

 

                                                                                                                       …….

 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ  :…….

    

DOSYA ESAS NO     :…….

 

İMZAYA İTİRAZ

EDENLER                  :…….

 

VEKİLİ                        :…….

 

ALACAKLI                 :…….

 

VEKİLİ                        :…….

 

KONU                         :…….’nün  ……. E. sayılı takip dosyası ile müvekkilim aleyhine yapılan takip ile ilgili olarak imzaya yönelik itirazlarımızın sunulması ve icra takibinin durdurulmasına karar verilmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR   :1-Yukarıda esas sayısı ve İcra müdürlüğü bildirilen dosyadaki imza müvekkilime ait değildir. Bu  husustaki  itirazımızı  beş günlük yasal süresi içinde yapıyoruz.

 

2-Takibe konu yapılan çekteki  imza  müvekkilim  ….A.Ş.’nin yetkili temsilcisi olan ……….’e  ait değildir. Müvekkilim olan şirketin yetkili temsilcisi …………… daha önce atmış olduğu imzaların ve yine mahkeme huzurunda  oturarak ve ayakta atacağı imzaların bilirkişi  marifetiyle  tetkikinden  de  takip konusu yapılan çekteki imzanın müvekkilime ait  olmadığı  anlaşılacaktır.

 

3-SÖZKONUSU TAKİPTEKİ ÇEKTE BULUNAN İMZANIN MÜVEKKİLİMİZ ŞİRKET TEMSİLCİSİ VE MÜVEKKİLİMİZ………………’E AİT  OLMADIĞINI BEYAN EDİYORUZ. İMZAYI AYRICA VE AÇIKÇA İNKAR EDİYORUZ.

 

4-Müvekkilim olan şirketin  ve  şirket  yetkili temsilcisi olan ……………’in  imza  sirküleri  incelendiğinde  çıplak gözle imzalar arasındaki farklılık hemen dikkati çekmektedir.

 

5-Müvekkilim olan şirket ………… ve ………… hizmetleri vermektedir. Bilindiği üzere piyasada güvene dayalı hizmetler olarak      bilinmektedir. Müvekkilim olan şirket aleyhine bu kadar  yüksek  meblağlı      bir icra takibine başlandığının müşteriler arasında duyulması  büyük  güvensizlik duygusuna sebep olacaktır.

 

6-Bu tür kötü bir reklam müvekkilimiz  şirketin ticari geleceğini  olumsuz  şekilde  etkileyebileceğinden  müvekkilimizin   sonradan haklı çıkma ihtimali de göz önüne alınarak icra takibinin  durdurulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederiz.

 

YASAL NEDENLER : İİK., BK. ilgili yasa maddeleri

 

KANITLAR          : ..İcra müdürlüğünün …\….. esas sayılı dosyası, Şirkete ve diğer müvekkilimize ait imza sirküleri, imza örnekleri, bilirkişi incelemesi, imzası inkar edilen çek ve her türlü yasal kanıt.

 

İSTEM SONUCU    : Arz edilen nedenlerle talebimizin kabulüne yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine,  haklı  çıkmamız halinde inkar tazminatına hükmedilmesine ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

                                                                                                  İTİRAZ EDENLER VEKİLİ

…….

 

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!