…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI                    :…….

 

VEKİLİ                      :…….

 

DAVALI                     :…….

 

KONU                        : İki haklı ihtar nedeniyle tahliye

 

DAVANIN DEĞERİ   :……. Yıllık kira bedeli.

 

AÇIKLAMALAR   :1-Davalı müvekkilimizin ……. adresindeki dairesinde, ……. tarihli kira sözleşmesi ile 3 yıldır kiracı olarak oturmaktadır. Kira bedeli ……. dir.

 

2-Davalı, ……. aylarına ilişkin  kira bedellerini süresi içinde ödememiştir. Müvekkilimiz davalıya, ……. Noterliğinin ……. tarih ……. yevmiye nolu ve ………. Noterliğinin …/…/… tarih …….. yevmiye nolu  iki adet haklı ihtarını  göndermiştir.

 

3-Davalı buna rağmen ödeme yapmamıştır. Davalının kiralanandan tahliyesini istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER : 6570 sayılı kanunun 7\e maddesi ve ilgili sair mevzuat.

 

KANITLAR               : Kira Sözleşmesi, ihtarnameler ve her tür kanıt.

 

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU     : Açıklanan nedenler ile davalının, iki haklı ihtara muhatap olması nedeni ile kiralanandan tahliyesine, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                            …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!