70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

İhtiyati Haczin Kaldırılması Nasıl Olur? – Av. İlayda İrem POLAT

İhtiyati Haczin Kaldırılması

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 266- (Değişik: 18.02.1965 – 538/106 md.)

Borçlu, para veya mahkemece kabul edilcek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya gayrimenkul rehin yahut muteber bir banka kefayeti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden isteyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra tetkik merciine geçer:

İhtiyati Haczin Kaldırılması Açıklama

Borçlu, para yahut mahkemece kabul edilecek rehin veya hisse senetleri yahut tahviller depo etmek yahut taşınmaz rehin veya güvenli bir banka teminat mektubu göstermek koşuluyla ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden isteyebilecektir.

İcra Takibine başlandıktan sonra bu hususta karar vermek yetkisi, İcra Tetkik Merciine geçecektir.

CategoryMakaleler
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!