İhtiyati haciz başvuru dilekçesi örneği (Kambiyo senedi)

İhtiyati haciz başvuru dilekçesi örneği (Kambiyo senedi)

İSTANBUL ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İHTİYATİ HACİZ TALEBİNDE
BULUNAN (ALACAKLI)     :…………………..(T.C Kimlik No:…………………)

VEKİLİ                                  :Av.
KARŞI TARAF (BORÇLU) :……………………. (T.C Kimlik No:…………………)
……………………………./İST
KONU                                     : İhtiyati haciz isteminden ibarettir.
ALACAK MİKTARI           :30.000,00 TL
AÇIKLAMALAR                 :
1- Borçlu…………tarafından müvekkile verilen ……….. vadeli, 10.000 TL bedelli, …………….. vadeli 10.000,00 TL bedelli, ………….. vadeli, 10.000 TL bedelli toplam 30.000,00 TL bedelli 3 adet senet, vadesinde ödenmemiştir.
2- Borçlunun mal kaçırma ve adres değiştirme ihtimali bulunduğundan, Sayın Mahkemenizce uygun görülecek teminat karşılığı, borçlunun, borca yeter miktarda menkul, gayrimenkulleri ile 3. Şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi, menkullerin muhafazası için ihtiyati haciz talep etme zarureti hasıl olmuştur.
HUKUKİ NEDENLER     : TTK sair yasal mevzuat
DELİLLER                          : ………….. vadeli, 10.000,00 TL bedelli, …………..vadeli, 10.000,00 TL bedelli, ………….. vadeli, 10.000,00 TL bedelli 3 adet senet aslı, sair her  türlü yasal delil.
SONUÇ VE İSTEM           :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, Borçlunun, borca yetecek miktarda menkul, gayrimenkulleri ile 3. Şahıslardaki hak ve alacaklarının uygun bir teminat karşılığı ihtiyaten haczine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.

İhtiyati Haciz Talep Eden

             Vekili
Av…………………

Eki: Onaylı vekaletname sureti

Senet fotokopileri

Not: Senet asılları, mahkeme kalemine ibraz edilecektir.

guest
1 Yorum
En eski
En yeni En Çok Oy Alan
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat