İHTAR TALEBİ – EVİ TERK EDEN EŞE

İHTAR TALEBİ – EVİ TERK EDEN EŞE

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Terk nedeni ile ihtar kararı verilmesi talebimizden ibarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil ile eşi …../…/……. tarihinde evlenmişlerdir. Müvekkil eşine karşı evlilik birliğinin gerektirdiği tüm görevleri yerine getirmiş olmasına rağmen eşi ………………………., …../…/……. tarihinde haksız olarak müşterek konutu terk ederek anne ve babasının …………………. ilindeki adresine gitmiştir. Aradan geçen …… aylık süreye rağmen terk öncesi müvekkille birlikte yaşadıkları müşterek konuta dönmemiştir.
  2. Müvekkilin, eşinin dönmesine ilişkin çabaları da yetersiz kalmıştır. Karşı tarafın eve dönüşü için mahkemeniz tarafından uygun görülecek olan masrafları yatırmaya hazırız. Belirtilen nedenlerle mahkemenize müracaat ederek Medeni Kanunun 164. maddesine göre ihtar kararı verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER             :  TMK. md. 164 ve ilgili diğer mevzuat.

TALEP SONUCU                   :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle talebimizin kabulü ile Müvekkilimin eşi …..’ye halen ikamet ettiği, …. Mahallesi, …. Sok., …. Apt., Kat: .., No: …, …….İli adresinden, müvekkil ile terk öncesi birlikte yaşadıkları, …..Mahallesi, …… Sitesi, …. Apt. No: …, ….. İli adresine 2 ay içinde dönmesi, aksi halde sürenin bitiminden sonra terk nedeni ile boşanma davası açılacağını belirtir ihtarın gönderilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederim.

İhtar Talep Eden Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat