…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

                                                                                                                       …….

 

İHALENİN FESHİNİ TALEP

EDEN DAVACI                     :…….

 

VEKİLLERİ                           :…….

 

DAVALI                                 :…….

 

VEKİLLERİ                            :…….

 

KONU                                    : İHALENİN FESHİ TALEBİMİZ HK.

 

AÇIKLAMALAR                :1-Müvekkilimin maliki ve hissedarı bulunduğu ……. İli, ……. İlçesi, ……. Köyü,……. Mevkiinde, pafta ……., parsel ……. tapuya kayıtlı ……m2 miktarlı bahçe vasıflı taşınmazın hissesine isabet eden ../.. sı …… İcra Müdürlüğünün ../…. E. Sayılı dosyasındaki borcundan dolayı ../../…. tarihinde satılmış olup dosya alacaklısına borca mahsuben ihale edilmiştir.

 

2-Taşınmazın tamamına ../../…. tarihinde yapılan kıymet takdiri tutanağında …….. -TL değer biçilmiştir. İhalede bu bedel üzerinden yapılmıştır. Satışın kıymet takdirinin esas alındığı tarihten iki sene sonra yapılması başlı başına ihalenin feshi sebebidir. Bu nedenle ihalenin feshi gerekir.

 

3-Ayrıca gayrimenkul satış ilanı da usulüne uygun yapılmamış olup hissedarlardan …….. tebligat yapılmamıştır.

 

4-Gayrimenkul satış ilanının şeklide yasaya aykırıdır. Gayrimenkulun değerinin yüksek olması durumunda tirajı düşük bir gazetede satış ilanının yayınlanması yasaya aykırıdır. İlanın tirajı yüksek tüm yurtta yayınlanan bir gazetede yapılması gerekirken mahalli gazetede yapılması yasaya aykırıdır ve müvekkilimizin çıkarlarına terstir. Gayrimenkulun bulunduğu mevkii turistik bir mevkiidir tüm yurtta yayınlanan bir gazetede ilan yapılmış olsaydı kolaylıkla daha yüksek bedelle alıcı bulabilir ve müvekkilimiz mağdur olmazdı.

 

YASAL NEDENLER       : İİK. Ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR                      : İcra Dosyası ve İçeriği

 

CEVAP SÜRESİ              : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU         :  Arz edilen nedenlerle ihalenin feshine, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                                 …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!