70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

İflâs Yoluyla İcra Takibi – Av. İlayda İrem POLAT

İflâs Yoluyla İcra Takibi

İlgili Yasa

İflâs takiplerinde yetkili merci:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 154- İflâs yoluyla takipte yetkili merci, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu mahaldeki icra dairesidir.

Merkezleri yurt dışında bulunan ticari işletmeler hakkında yetkili merci, Türkiye’deki şubenin, birden ziyade şubenin bulunması halinde merkez şubenin bulunduğu yerdeki icra dairesidir.

Borçlu ile alacaklı yetkili icra dairesini yazılı anlaşma ile tâyin etmişlerse, o yerin icra dairesi dahi iflâs takibi için yetkili sayılır. Şu kadar ki, iflâs davaları için yetkili iflas davası mutlaka borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde açılır.

İflâs Yoluyla İcra Takibi Açıklama

İflâs yoluyla icra takibinde yetkili icra dairesi, borçlunun işlem merkezinin bulunduğu yer İcra Dairesi’dir.

Merkezleri yurt dışında bulunan ticarî işletmeler hakkında yetkili İcra Dairesi Türkiye’deki şubenin bulunduğu yer İcra Dairesi’dir. Şube birden fazla ise, merkez şubenin bulunduğu yerdeki İcra Dairesi’dir. Ancak, borçlu ile alacaklı yetkili icra dairesini yazılı sözleşme ile belirledikleri takdirde, belirlenen yer icra dairesi de iflâs yoluyla icra takibinde yetkili sayılacaktır.

Şu kadar ki, İflâs Davalarında yetkili mahkeme kesinlikle borçlunun işlem merkezinden bulunduğu yer Ticaret Mahkemesi’dir. Ticaret Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesidir. Zira iflâs davaları için yetki sözleşmesi yapılamaz.

CategoryMakaleler
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!