70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

İflas Nedeni ile İhbarın iadesi – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

 

 

DAVACI                        :…….

 

VEKİLİ                           :…….

 

KONU                           : İtibarın İadesi Talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR : Müvekkilimiz hileli iflas nedeniyle yargılanmış ve yargılama sonunda ….. Asliye Ceza Mahkemesinin ../../…. tarih, ../…. E., ../….K. sayılı ilamı ile cezalandırılmıştır.

 

Müvekkilim cezasını çekmiş olup bu arada da tüm borçlarını da ödemiştir.

 

Müvekkilimin tüm borçlarını ödemesi nedeniyle itibarının iadesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

  1. NEDENLER : İİK. Ve İlgili Mevzuat

 

DELİLLER                     : ../…. E. Sayılı İflas Dosyası, Ödeme Makbuzları vs.

 

İSTEM SONUCU           : Arz edilen nedenlerle İİK. Madde 313 vd. uyarınca müvekkilimin itibarının iadesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …….

 

 

 

                                                         DAVACI VEKİLİ

                                                                                                                   …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!