70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

İflas Davası Aciz Nedeni ile – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

                                                                                                                       …….

 

İFLAS İSTEYEN BORÇLU  :…….

 

VEKİLİ                                 :…….

 

KONU                                  : Aciz nedeniyle doğrudan doğruya iflas istemidir.

 

AÇIKLAMALAR         :1-Müvekkilimize ait olan ……………… şirketi, inşaat malzemeleri satmaktadır. Deprem ve ekonomik kriz sonrası müşterilerinden alacaklarını toplayamayan müvekkilimiz, gerek mal aldığı kişilere ve gerekse bankalara önemli derecede borçlanmıştır.

 

2-Müvekkilimiz, iyi niyetle ödemeleri yapmaya çalışmış, ancak son kriz nedeni ile tıkanma noktasına gelmiştir.

 

3-Müvekkilimizin gerek menkul ve gerekse gayrımenkul malları ile banka hesaplarını ve diğer aktiflerini, ayrıca tüm borçlarını ekli liste ile sunmaktayız. Müvekkilimizin borcu malvarlığını çoktan aşmış durumdadır. Müvekkilimizin iflasını istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER  : İİK m.178 VE DİĞER YASA MADDELERİ

 

KANITLAR                : Müvekkil şirketin hesap kayıtları, bilançosu, mal beyanı ve her türlü yasal kanıt.

 

CEVAP SÜRESİ        : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU     : Açıklanan nedenlerle iflas davamızın kabulü ile iflasa karar verilmesini talep ederiz.

 

 

 

                                                                                                     DAVACI BORÇLU VEKİLİ

                                                                                                                     …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!