İdare ve Vergi Hukuku İdarelerin eylem ve fiillerinin hukuki kurallara uygun bir şekilde ve hukuki denetim merkezlerince denetime tabi tutulması “hukuk devleti” olabilmek adına atılacak ilk adım ve en başlıca husudur.

Hukuk devletlerinin gereği olarak İdare ve tüm eylemlerinde tesis etmiş olduğu idari işlemlerde Kanuna bağlı hareket etmek ve hukukun genel kurallarına uygun bir biçimde hareket etmekle sorumludur. Bu hususlara rağmen, uygulamalarda vatandaşların mağduriyetlerine sebep olan hukuka aykırı İdari fiil ve işlemlerle sıklıkla karşılaşılmaktadır.

İdarenin özellikle gücünün çok ağır ve telafisi imkansız sonuçlara sebep olabildiği dikkate alındığı zaman, kişilerin İdare karşısında hukuk kuralları çerçevesinde korunma hakkı bulması çok önem taşımaktadır.

Avukatlık Ofisleri bu alanda, hukuka aykırı bir biçimde tesis edilmiş olan idari işlemler veya idari fillerin sebebiyle müvekkillerine mağduriyet yaşamasını önlemek ve meydana gelen mağduriyetleri gidermek için İdare hukuku konusunda uzman hukukçulardan oluşan departmanlarıyla müvekkillerinin hizmetinde hareket eder. Bu anlamda Hukuk Bürolarınca idarenin sorumluluğu ve tazminat davalarının yanında :

 • Hukuka zıt idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,
 • İdari para yükümlülüklerin yanında itiraz aşamaları ve iptal aşamaları,
 • İmar hukukuna alanında ihtilaflar, çözüm yolları ve imar davaları,
 • İhale hukukuna ait ihtilaflar ve ihale hususları,
 • Kamulaştırma ile ilgili bütün davalar,
 • Memurlar hakkında davalar,
 • Öğrenciler hakkında açılmış davalar
 • Karayolları ve trafik Davaları,
 • İdari sözleşmelerden dolayı ortaya çıkan davalara bakmaktadır.

Devlet ve kişiler arasında ortaya çıkacak olan uyuşmazlıkların sonra ermesi müvekkillere danışmanlık hizmeti veren ve bu konuda vergisel sorunların idari ve hukuki çözümü için yol gösterir. Bu kapsamda Hukuk Bürolarınca;

 • Vergi sorunlarının idari süreçlerde “uzlaşma” yolu sayesinde çözümü,
 • Vergi sorunlarının idari aşamalarda “cezalarda indirim” yöntemi ile çözümü,
 • Vergi sorunlarının idari aşamalarda “düzeltme” durumu ile çözümü,
 • Vergi uyuşmalıklarının yargı aşamasında dava yolu ile çözümü,
 • Vergi suç ve bütün cezaları,
 • Özelde alanında bütün başvurular,
 • Vergi İnceleme Raporları ve vergi/ceza ihbarnameleri için hukuki danışmanlık,
 • Vergi Dairelerine tesis edilmiş olan idari işlemler ve para cezalarının yanından hakkında hukuki danışmanlık bu bürolar tarafından gerçekleştirilmektedir.