70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

İcranın Geri Bırakılması İtfa Sebebi ile – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

                                                                                                                       …….

 

İCRANIN GERİ

BIRAKILMASINI

İSTEYEN (BORÇLU)   :…….

 

VEKİLİ                         :…….

 

KARŞI TARAF

(ALACAKLI)                :…….

 

KONU                          : İcra  Takibinin  Ödeme Sebebiyle  İptali İstemidir.

 

AÇIKLAMALAR         :1-Müvekkilimiz aleyhine …….nün ……. E. Sayılı dosyası ile  takip yapan ve 163 Örnek Ödeme Emri gönderen davalı alacaklının takibi müvekkilimizin itiraz etmemesi üzerine kesinleşmiştir.

 

2-Müvekkilimiz takip konusu alacağı, davalı alacaklıya ../../…. bizzat alacaklının dükkanına giderek haricen ödemiştir. Müvekkilimiz yaptığı ödemeye karşılık olarak davalıdan üzerinde ödeme yapılan icra dosyasının müdürlüğünün ve esas numarasının da yazılı olduğu ../../…. tarihli bir para ödendi belgesi almıştır.

 

3-Davalı alacağının tamamını haricen tahsil ettiği halde icra dosyası üzerinden müvekkilimize yeniden haciz göndermiş ve yokluğunda, hanımının hazır bulunduğu evindeki malları haczettirip muhafaza altına aldırmıştır.

 

4-Davalı alacaklının takibinin iptalini istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER    : İİK. Ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR                  : İcra Dosyası, Para Ödendi Belgesi

 

İSTEM SONUCU     : Açıklanan nedenlerle, müvekkilimiz aleyhine yapılan icra takibinin iptaline, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

BORÇLU VEKİLİ

                                                                                     …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!