……. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

SAYIN MAKAMI’NA

 

                                                                                                                       …….

 

 

YAKINAN              :…….

 

VEKİLİ                   :…….

 

SANIK                   :…….

 

SUÇ                       : İcra Kanalıyla Teslim Edilen Yere Tekrar Girme

 

AÇIKLAMALAR    :1-Müvekkilimiz adına sanık aleyhine …….nde  ……. tarihinde ……. Esas sayı ile açmış olduğumuz   gayrımenkulün tahliyesi ve alacak davası müvekkilimiz lehine neticelenmiş olup, temyiz yollarına başvuran davalı tarafın itirazlarının yerinde görülmemesi nedeni ile kesinleşmiştir.

 

2-İlam tarafımızdan ../../…. tarihinde …….nün ……. E. Sayılı dosyasından icraya konmuş ve ……. tarihinde davalının oturduğu gayrımenkul tahliye edilerek tarafımızdan teslim alınmıştır.

3-Boşaltılan gayrımenkule sanık elindeki yedek anahtar ile ../../…. tarihinde yeniden girmiştir ve müvekkilimizin uyarılarına rağmen çıkmamaktadır.

 

4-İİK. Madde 342’ye göre suç işleyen sanığın cezalandırılmasını istemekteyiz.

 

  1. NEDENLER : İİK. Madde 342

 

YASAL NEDENLER : İcra Dosyası, Keşif, Tanıklar

 

İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenlerle sanığın cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep ederiz.

 

 

YAKINAN VEKİLİ

                                                                                                              …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!