70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

İcrada Satış Bedelinin Ödenmesi – Av. İlayda İrem POLAT

İcrada Satış Bedelinin Ödenmesi

İlgili Yasa

Ödeme usûlü:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 130- (Değişik: 03.07.1940 – 3890/1 md.) Satış bedeli peşin ödenir. Ancak, icra müdürü alıcıya yirmi günü geçmemek üzere bir mühlet verebilir.

Ödeme müddeti içinde gayrimenkulun idaresi:

MADDE   131-  Satış   bedelinin  ödenmesi  için  mühlet  verilmiş  ise  para verilinceye kadar hasar ve masrafı müşteriye ait olmak üzere gayrimenkul, icra dairesi tarafından idare olunur. Bu müddet içinde icra dairesinin müsaadesi almaksızın tapuca hiçbir tescil yapılamaz. İcra dairesi satış bedelini temin için ayrıca teminat gösterilmesini isteyebilir.

Açıklama

Satış bedeli peşin ödenecektir. Ancak icra müdürü alıcıya 20 günden fazla olmamak üzere bir süre verip, bu süre içinde satış bedelinin ödenmesini isteyebilecektir.

Sarış bedeli ödeninceye kadar taşınmazın yönetimi icra müdürlüğüne ait olacaktır. Bu süre içinde tapuya tescil işlemi de yapılamayacaktır. İcra Müdürlüğü, satış

bedelini garantiye almak için ayrıca teminat gösterilmesini isteyebilecektir.

CategoryMakaleler
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!