70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

İcra Takibinin İptali Zaman Aşımı Nedeni ile – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

                                                                                                                       …….

 

 

 

İCRANIN İPTALİNİ

İSTEYEN(BORÇLU)  :…….

 

VEKİLİ                       :…….

 

KARŞI TARAF

(ALACAKLI)             :…….

 

KONU                      : İcra takibinin iptal edilmesi istemidir.

 

AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilimiz aleyhine alacaklı tarafından ../../…. tarihinde yukarıda esas numarası ve müdürlüğü belirtilen icra dosyası ile ilamsız icra takibi yapılmıştır. Müvekkilimize ../../…. tarihinde tebligat yapılmış ve müvekkilimiz itiraz etmediğinden takip kesinleşmiştir.

 

2-Takibin kesinleşmesi tarihinden itibaren 1 yıl geçmiştir. Alacaklı tarafından haciz istenmemiştir. Dosya İcra müdürlüğü tarafından işlemden kaldırılmıştır. Takibin iptalini istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER  : İİK m.71, BK

 

KANITLAR                : İcra dosyası

 

CEVAP SÜRESİ        : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU     : Açıklanan nedenler ile  zamanaşımının dolması sebebiyle ……….. İcra Dairesi’nin ../…. E. sayılı dosyasındaki takibin iptaline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                           …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!