70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

İcra Takibine Yetki İtirazı – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

                                                                                                                      

 

YETKİ İTİRAZINDA

BULUNAN  BORÇLU  :…….

 

VEKİLLERİ                  :…….

 

 KARŞI TARAF            :…….

 

VEKİLİ                         :…….

 

 KONU                         : Yetki İtirazı Talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR          :1-Müvekkilimiz aleyhine alacaklı tarafından başlatılan ve …….nün ……. esas nosu ile takibe yetki yönünden itiraz ediyoruz.

 

2-Müvekkilimize yukarıda esas nosu yazılı dosyadan 49 Örnek Ödeme Emri gönderilmiştir. Müvekkilimiz Ödeme Emrini ../../…. tarihinde almıştır. Süresinde başvurumuzu yapıyor ve yetki itirazında bulunuyoruz.

 

3-Takibe müvekkilimizin ikametgahı İcra Müdürlüğü olan …………. İcra Müdürlüğü yetkilidir.

 

KANITLAR                  : ….. İcra Müd. ../…. E. Sayılı Dosyası

 

CEVAP SÜRESİ         : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU         : Açıklanan nedenlerle yetki itirazımızın kabulüne yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

BORÇLU VEKİLİ

                                                                                …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!