…….NE

 

 

                                                                                                                       …….

 

 

DOSYA NO         :…….

 

İTİRAZ EDEN

BORÇLU             :…….

    

VEKİLİ                :…….

 

ALACAKLI         :…….

 

VEKİLLERİ         :…….

 

TEBLİĞ TARİHİ  :…….

 

KONU                 : İcra takibine itirazlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALA  :1-Müvekkilimiz aleyhine yukarıda esas numarası verilen dosya ile yapılan İlamsız İcra Takibine ait ödeme emrine süresinde itiraz ediyoruz.

 

2-Müvekkilimizin, alacaklı olduğunu iddia eden karşı tarafa borcu bulunmamaktadır. Borca İtiraz ediyoruz.

 

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenler ile takip alacaklısına borcu bulunmayan müvekkilimiz adına yapmakta olduğumuz itirazın kabulü ile icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini talep ederiz.

 

 

BORCA İTİRAZ EDEN VEKİLİ

…….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!