70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

İcra Müdürlüğü işlemini Şikayet – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

 

DAVACI ŞİKAYETÇİ      :…….

 

VEKİLİ                           :…….

 

KONU                           : …….nün ……. E. Sayılı Dosyasından yapılan ……. tarihli işleminin kaldırılması talebimiz hk.

 

AÇIKLAMALAR : Yukarıda Müdürlüğünü ve esas numarasını belirttiğimiz icra dosyasından takibin kesinleşmesi üzerine müvekkilimin yokluğunda ev eşyaları haczedilmiştir.

 

Müvekkilimin yokluğunda yapılan haciz esnasında haciz tutanağının bir örneği bırakılmadığı gibi daha sonrada İİK. Madde 103’e göre bildirim yapılmadan İcra Müdürlüğünce haczedilen malların satışına karar verilmiştir.

 

Bu nedenle İcra Müdürlüğünün Yasaya aykırı işlemini şikayet zorunluluğu doğmuştur.

 

H: NEDENLER               : İİK. Ve İlgili Mevzuat

 

DELİLLER                     : İcra Dosyası,

 

İSTEM SONUCU           : Arz edilen nedenlerle …….nün ……. tarihli işleminin kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …….

 

 

                                                                     DAVACI VEKİLİ

                                                                                                                         …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!