70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

İcra İlemlerini Durdurulması İstemli Dilekçe – Av. İlayda İrem POLAT

…….NE;

 

                                                                                                                       …….

 

 

DOSYA NO                             :…….

       

TAKİBİN DURDURULMASINI

İSTEYEN BORÇLU                 :…….

 

VEKİLİ                                     :…….

 

KARŞI TARAF                        :…….

 

KONU                                     : İİK Madde 40’a  göre  icra işlemlerini  durdurulması talebimiz hk.

 

AÇIKLAMALAR                     :1-Müvekkilimiz aleyhine ……… Sulh Hukuk Mahkemesinde ../……. Esas no ile ../../…. tarihinde açılan ……….. davası, ../../…. tarihinde ../….. Karar no ile sonuçlanmış olup tarafımızdan temyiz edilmiştir.

 

2-İlam karşı tarafça icraya konmuş ve İlamlı İcra takibine ait İcra Emri müvekkilimize ulaşmıştır.

 

3-Tarafımızdan yapılan temyiz itirazı yüksek mahkeme tarafından yerinde görülmüş ve ../../…. tarih, ../…. Esas  ve ../…… karar nosu ile yüksek mahkeme, yerel mahkemenin kararını bozmuştur.

 

İSTEM SONUCU            : Açıklanan nedenlerle İİK m.40′ a göre icra işlemlerinin durdurulmasını talep ederiz.

 

 

BORÇLU VEKİLİ

                                                                        …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!