70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

İcra Dairesinin Tamamlama Hacizleri – Av. İlayda İrem POLAT

İcra Dairesinin Tamamlama Hacizleri

İlgili Yasa

İcra dairesinin tamamlama hacizleri;

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 139- Satış tutarı bütün alacakları ödemiye yetmezse icra memuru kendiliğinden yeni hacizler yaparak haczi tamamlar; ancak bu suretle haczolunan mallar üzerinde sonra gelen derecelerin evvelce koydurdukları hacizler varsa bu hacizlerin doğurduğu haklara halel gelmez. Yeniden haczedilen mallar ayrılca satış talebine haczet kalmaksızın ve mümkün olduğu kadar çabuk satılır.

İcra Dairesinin Tamamlama Hacizleri Açıklama

Satış bedeli tüm alacakları ödemeye yetmezse icra müdürü kendiliğinden yeni hacizler yaparak haczi tamamlıyacaktır. Şu kadar ki; böylece haczolunan mallarda, sonra gelen derecelerin önceden koydurdukları haciler mevcut olduğu takdirde bu hacizlerin doğurduğu haklara halel gelmeyecektir. Yeniden haczedilen mallar ayrıca satış talebine gerek olmadan ivedilikle satılacaktır.

CategoryMakaleler
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!