70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

İcra Dairesince Haczedilen Hakların Korunması Ve Tahsili – Av. İlayda İrem POLAT

İcra Dairesince Haczedilen Hakların Korunması Ve Tahsili

İlgili Yasa

Diğer haklar için:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 90- İcra dairesi haczedilen hakların muhafazasına ve alacaklardan günü gelenlerin tahsiline çalışır ve lâzım gelen masrafların peşin ödenmesini isteyebilir.

Açıklama

İcra dairesince; haczedilen hakların korunması ve alacaklardan günü gelenlerin tahsili hususunda gerekli önlemler alınır, gereken masrafların da peşin ödenmesi istenebilir.

CategoryMakaleler
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!