70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Hizmet Tespiti Davası Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT
İZMİR İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLLERİ : Avukat ……

DAVALILAR : 1) İşveren
2) SSK Başkanlığı,Ankara

KONU : Müvekkilimizin fiilen çalıştığı halde işverence eksik bildirilen 15.05.1999 ile 15.06.2005 tarihi arasındaki kesintisiz çalışmasının tespiti istemidir.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilimiz …….. , SSK ‘ da ………………………………..
iş yeri numarası ile kayıtlı işyerinde , …………………… Sigorta numarası ile 15.05.1999 tarihinden 15.06.2005 tarihine kadar çalışmasını kesintisiz olarak sürdürmüştür.

2-

3-

HUKUKİ SEBELER : İş Kanunu , MK ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER : ….

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah edilen ve yargılamada belli olacak nedenlerle , müvekkilimizin davalı işyerinde 15.05.1999 – 15.06.2005 tarihleri arasında sürdürmüş olduğu ancak kuruma eksik olarak bildirilen çalışmasının tespitine , yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz…../…./…..

Davacı Vekili
Avukat……

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!