70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Hasar Tespiti Dava Dilekçesi (Trafik Kazaları için) – Av. İlayda İrem POLAT
SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
SALİHLİ

TESPİT İSTEYEN………:……………… SALİHLİ

VEKİLİ…………………..:Avukat ………… /Salihli

KARŞI TARAF………….:
1-……./SALİHLİ(45 .. …. plakalı araç sürücüsü)
2-……../SALİHLİ(45… ….plakalı araç maliki)
3-… Sigorta A.Ş.,……. İSTANBUL

KONU……………………………….: Müvekkilin sevk ve idaresindeki 45 …. plakalı araçta trafik kazasından doğan maddi hasarın tespiti talebidir..

AÇIKLAMALAR………………….:

1- …. neticesinde maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

2-

3-

4-

HUKUKİ NEDENLER ……………..:Konuyla ilgili mevzuat hükümleri

SONUÇ VE İSTEK………………….:Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı,talebimizin kabulüyle,işin önemine binaen evrak üzerinde gerekli incelemenin yapılarak Sayın Mahkemece tayin edilecek uzman bir bilirkişi refakate alınarak,müvekkilin sevk idaresindeki 45 … plakalı … marka 2003 model araçtaki değer kaybının,hasarların,malzeme ve işçilik giderlerinin tespitine,karşı tarafa bilahare tebligat yaptırılmasına,yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin nazara alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 01.04.2008

TESPİT İSTEYEN VEKİLİ
Av……
EK:Vekaletname örneği.

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!