…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                   …….

 

 

TESPİT İSTEYEN     :…….

 

VEKİLLERİ               :…….

 

KARŞI TARAF         :…….

 

KONU                       : Hasar Tespiti

 

AÇIKLAMALAR     : 1-Müvekkilimiz …….’in sevk ve idaresindeki …….  plaka sayılı araç ……. üzerinde …. Kasabası sınırları içerisinde ……. doğru normal seyir halinde iken  karşı taraf …….’un maliki olduğu ve ……. ‘nun sevk ve idaresindeki……. plaka sayılı aracın ……. günü saat ……. sularında yolun gidiş istikametine göre sol taraftan yola kontrolsuz olarak girmesi sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

 

2-Karşı taraf sürücü …….  sevk ve idaresindeki …….  plakalı aracı ile Müvekkilimizin aracı ……. üzerinde normal seyir halinde iken  sürücü asli kusurlarından ” doğrultu değiştirme ve yanlış manevra yapma ”   kusurunu işlemek ve  2918 sayılı yasanın 47/1d maddesini de ihlal etmek suretiyle %100 kusurlu olarak kazaya neden olmuştur. Olayda müvekkilimizin hiçbir kusuru bulunmamaktadır. Müvekkilimizin aracı sanayide adresini bilahare bildireceğimiz adreste bulunmaktadır.

 

3-Bu kaza nedeniyle müvekkilimin aracında büyük miktarda hasar meydana gelmiştir.

 

Karşı taraf aleyhine dava açacağımızdan ;

 

  • Aracımızdaki hasarlı parçalar tutarı,
  • Hasarlı parçaların onarım ve işçilik giderleri,
  • Değer kaybı,
  • Amortisman kaybı,
  • Aracın kaç günde eski haline getirileceği,
  • Yokluk giderinin ne kadar olacağının

 

Bilirkişi marifetiyle tespitini talep etmek zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

YASAL NEDENLER : HUMK., BK.  KTK Ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR               : Trafik Kazası Tespit Tutanağı,

 

İSTEM SONUCU  : Arz edilen nedenlerle yukarıda belirttiğimiz hususların Mahkemenizin seçeceği uzman bilirkişi marifetiyle tespitine karar verilmesini tespit masraflarının karşı tarafa yükletilmesini 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

                                                               TESPİT İSTEYEN VEKİLİ                                                      

                                                                                                             ……..c

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!