70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Haricen Tahsil Bildirimi – Av. İlayda İrem POLAT

…….’NE

 

 

 

 

DOSYA NO         :…….

 

ALACAKLI          :…….

 

VEKİLİ                :…….

 

BORÇLU             :…….

 

KONU                 : Haricen Tahsil Nedeniyle Çek Aslının Borçluya İadesi ve ……. Plaka Sayılı Araç Üzerindeki Haczin Kaldırılması Talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR : Yukarıda  Esas Numarasını belirttiğimiz dosyaya konu olan alacağımızın tamamı tarafımızdan haricen tahsil edilmiştir.

 

Tahsil harcının borçlu tarafından ödenmesi halinde takibe konu çek aslının borçluya iadesi ile, borçlunun ……. plaka sayılı aracının üzerindeki haczin kaldırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. ….

 

ALACAKLI VEKİLİ

                                                                                                               …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!